Presentatie over het verbinden van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling

Presentatie

PRESENTATIE: Verbinden van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling

    

De omgeving als meest krachtige veranderinstrument

We kunnen weken vergaderen of het een goed idee is om staand te vergaderen. Alle voordelen en nadelen afwegen en twijfelen over de beste manier om consensus te krijgen. We kunnen ook de stoelen uit de vergaderzaal weghalen en het gewoon een keer ervaren met elkaar.

Omgevingsverandering = gedragsverandering

Terwijl we vaak het omgekeerde doen: mensen begeleiden naar anders kijken, andere inzichten verwerven en anders doen in een onveranderde omgeving. Hoe kun je de omgeving optimaal inzetten als veranderinstrument voor verandering? Hoe krijgt de omgeving aantrekkingskracht voor nieuw gedrag?

Van productieproces naar samenwerken

Wat doen we als mensen te laat een vergadering binnenstappen? Afhankelijk van de cultuur helemaal niets tot streng toespreken. Wat doen we als er een fout van 0,007% in het productieproces is opgetreden? Iedereen is alert, de fout en schuldigen worden achterhaald, er wordt alles in het werk gesteld om dit niet nogmaals te laten gebeuren. We zijn in organisaties het productieproces steeds serieuzer gaan nemen en hebben de factor mens laten ondersneeuwen. Door mensgerichte omgevingsveranderingen in te brengen in het dagelijks werk, nemen we de mens weer serieus als creatief en sociaal wezen die de grootste bijdrage aan organisatieontwikkeling kan doen.

Gedrag, systeem en paradigma

Gedrag wordt voor het grootste gedeelte bepaald uit het systeem waarin we ons bevinden. Het systeem wordt bepaald door het paradigma van de mensen die het systeem bedenken en in stand houden. Voor duurzame verandering lijkt ingrijpen op het niveau van paradigma het meest effectief. Start-ups veroveren de wereld vanuit dat nieuwe paradigma. In bestaande organisaties is veranderen complex. De bazen hebben weinig vertrouwen (paradigma) in de medewerkers en daarom zijn er vele controlemaatregelen (systeem) getroffen. De mens in de organisatie past zich daarop aan (gedrag).

Werken is (be)leven

De aanpak van Business-ballgame is gericht op het tegendeel aan de bazen bewijzen door medewerkers:

  • met de aanpak Gamification van werk tot ander gedrag te brengen
  • met de aanpak Steeds Beter Worden hun bijdrage aan organisatieontwikkeling te vergroten
  • met Nieuw Organiseren hun individuele verantwoordelijkheid te laten opeisen.

Drie veranderinstrumenten voor in het dagelijks werk

  • Gamification van werk: voeg een spelregel toe in het werk en de omgeving is meteen veranderd, mensen worden uitgedaagd, nieuw gedrag krijgt een kans, waardevolle ervaringen worden verbeterkansen.     
  • Steeds Beter Worden: iteratief verbeteren vanaf de werkvloer op weg naar optimale aansluiting van persoonlijke ontwikkeling op organisatieontwikkeling. Opnieuw verbinden van mensen op de bedoeling van de organisatie. 
  • Nieuw organiseren: we kúnnen het op de werkvloer ook allemaal zelf regelen. Dat is een proces van varen op hiërarchische verantwoordelijkheid naar individuele verantwoordelijkheid. Bij alles wat je ziet, denkt, voelt en meemaakt jezelf de vraag stellen: kan, wil of moet ik daar iets mee?

   

  

Interesse in een presentatie of workshop over dit onderwerp?

Inleiding

We kunnen weken vergaderen of het een goed idee is om staand te vergaderen. Alle voordelen en nadelen afwegen en twijfelen over de beste manier om consensus te krijgen. We kunnen ook de stoelen uit de vergaderzaal weghalen en het gewoon een keer ervaren met elkaar.

 

Doel

Na afloop van deze workshop heb je inzicht in de kracht van omgevingsverandering als aanjager van gedragsverandering. Je kunt direct aan de slag met de vele tips en je eigen ervaringen die tijdens deze workshop aan bod komen. Beïnvloeden van de omgeving is altijd positief en toepasbaar!


Thema’s

  • Hoe houden we elkaar in organisaties in hetzelfde gedrag?
  • Hoe werkt Gamification van werk?
  • Hoe sluit je persoonlijke ontwikkeling (weer) aan op organisatieontwikkeling?
  • Hoe kan ik als coach / directeur / medewerker / leidinggevende omgevingsverandering in de organisatie versterken?

 

Over de spreker
Han de Regt is vijf jaar geleden zijn zoektocht begonnen naar het antwoord op de vraag hoe het kon dat hij als topsporter brons haalde op het WK roeien (1990) en in het werk niet in de buurt van die prestaties kwam. Zijn voorlopige conclusie is dat het allemaal draait om spelregels, kaders / ruimte en het bijdragen aan elkaars ontwikkeling, zowel op persoonlijk niveau als op organisatieniveau. Dat spel zijn we afgeleerd om te spelen en de tijd lijkt er rijp voor om nieuwe spelregels met elkaar af te spreken. 

20140827_173341

Plaatje Werken is (be)leven

Werken is (be)leven

    

Plaatje drie stappen in organisatieontwikkeling - klein

Cadeau voor de deelnemers

Cadeau voor deelnemers

    

Deelnemers aan de presentatie / workshop kunnen direct aan de slag met Gamification van hun werk met de Gamificationkaarten.

    Impact in het werk, daar gaat het Han om! 

   

Gamificationkaarten