Opleiding topsporters voor training bedrijfsleven

Voorbeeldverhaal topsporter

Voorbeeld persoonlijk verhaal uit de sport: leven in het hier en nu

      

Een persoonlijke les van mij die ik met jullie wil delen gaat over leven in het hier en nu. 

  

Overzichtelijk leven
Mijn tijd als topsporter was de meest overzichtelijke tijd van mijn leven. Eten, slapen, trainen, rusten, en dan in de rest van de tijd de rest van mijn leven (studeren, werk, sociale verplichtingen). Jammer, of misschien ook wel gelukkig, dat ik dat pas ná mijn topsporttijd heb herkend. In ieder geval ben ik dat deel van mijn topsportleven achteraf zeer gaan waarderen.

   

Het trainingsschema geeft duidelijkheid
In mijn topsporttijd had ik natuurlijk wel grote keuzes te maken. Die zijn in alle gebieden van je leven aanwezig. In mijn sport (roeien) zijn de grote keuzes bijvoorbeeld voor welk team en welk boottype je kiest voor een bepaald seizoen. Maar dat zijn keuzes die je hooguit eenmaal per jaar maakt. De dag-tot-dag keuzes worden gemaakt via het trainingsschema, de periodisering, de trainingskampen. Alles lekker ruim vooraf gepland.

   

Meer hoef ik er niet aan te doen
Het voordeel van dat overzicht is veel intenser dan alleen maar weten waar je aan toe bent. Voor mij (achteraf gezien) heb ik in mijn topsporttijd 100% duidelijkheid gehad over mijn inspanningen ten opzichte van de gestelde doelen. Ik wilde op een gegeven moment de WK halen en dat deden wij in de vorige eeuw met negen keer trainen per week. Hoe heerlijk is het om op dinsdagmiddag na de training het voldane gevoel te hebben dat je er die dag weer alles aan gedaan hebt om jouw sportdoel te halen? Geen haar op je hoofd die er aan dacht om 's avonds nog even een extra hardlooptraining te gaan doen. Volg je trainingsschema, beter trainen kan niet.

   

Een doel in haalbare brokjes
De sport heeft daarmee iets magisch. Je stelt een prachtig uitdagend hoog doel om aan het einde van het seizoen te halen. En om dat doel te verwezenlijken krijg je een overzicht van eenvoudige en haalbare brokjes inspanning in de vorm van een trainingsschema. Voel je hoe fijn dat is? Aan je droom werken zonder elke dag te hoeven denken of je er wel genoeg aan doet en of je niet nog even dit extra of dat beter zult doen?

    

Ontkoppelen van doel en doen
Het ontkoppelen van je grote doel enerzijds en de heerlijke dagelijkse trainingen anderzijds, maakt dat sport zo geweldig is. Niet voor niets raak je van sporten je stress kwijt, ook als je wereldkampioen wilt worden. En het kan ook in het werk. Het gaat over plezier hebben in het hier en nu. Niet steeds denken 'als ik dit af heb dan neem ik even lekker pauze', of 'ik ben toe aan vakantie', drie weken nadat je terug bent. Leven in het hier en nu, leven als een topsporter, gaat over omarmen wat je NU doet. Het is onmogelijk om meer te doen dan je NU doet. Zoek in je werk naar gedachten die je vertellen waarom het werken aan dit lastige dossier fijn is, of waardevol. Juist voor dat lastige dossier heb je jaren gestudeerd. De mensen die het betreft hebben recht op een goede behandeling van hun klacht. Er zijn niet alle dagen zware dossiers. Je kunt dit dossier samen met een collega afwerken. Mogelijkheden genoeg om iets lastigs toch positief te zien en ervan te genieten.

 

Werken is (be)leven
Dus als je morgen om 08.30 uur op je werk komt, hoop dan niet alleen dat het snel 17.00 uur wordt maar kijk ook eens of je kunt werken in het hier en nu. Of je het mooie in iedere handeling kunt ontdekken. Hoe beter je je voelt tijdens je werkdag, hoe minder moeite het halen van je doelen zal kosten. En misschien ga je met je hier-en-nu gevoel ontdekken dat het plezier op de weg naar je doel minstens zo lekker voelt als het halen van je doel ergens in de toekomst. Net zoals topsporters die ook doorgaan ook al halen de meesten vaker hun doelen niet dan wel. Die heerlijke trainingen zijn het verslavende aan de sport. Daar kun je elke dag tevreden op terugkijken!

 

Werk ze!

   

Han de Regt

 

 

Sportificatie van werk

Sportificatie van werk - op weg naar een nieuwe Olympische klasse in werken

Business-ballgame: organisatievernieuwer
Business-ballgame is een organisatievernieuwer die gebruik maakt van de veranderkracht van mensen. Die veranderkracht is door de manier van organiseren in het bedrijfsleven op veel plekken behoorlijk ondergesneeuwd geraakt. Het is mogelijk om deze weer opnieuw te activeren als aan een aantal basisregels en stappen in een proces wordt voldaan. In het proces van sportificatie zitten veel aanknopingspunten en inspiratie voor vernieuwing van organisaties vanaf de werkvloer.

   

Sportificatie van werk
Als inspiratie voor veranderprocessen in organisaties gebruikt Business-ballgame graag de sport. In sport doen heel veel mensen dagelijks positieve ervaringen op. Denk maar aan plezier, energie, samenwerking, uitdaging, doelen nastreven, inspanning leveren, winnen en verliezen, etc. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur voor een sport en gelukkig kunnen we uit vele sporten kiezen. Al de moderne sporten zijn in de laatste 150 jaar ontstaan. Het proces van het ontstaan van een sport kan verlopen via sportificatie. Een definitie van sportificatie is het proces van verandering van een spelvorm of afsplitsing van een bestaande sport tot een volwaardige nieuwe tak van sport. Business-ballgame vergelijkt het ontstaan van een sport graag met het proces van het werk naar je hand zetten. Dat proces heet dan sportificatie van werk.  

   

Sportificatie als voorbeeld van maatschappelijke verandering
Sportificatie is een uiting van sociaal maatschappelijke veranderingen in de samenleving. De periode waarin veel spelvormen tot sport uitgroeiden was de tijd van 1840 –  1960. Spel doet ieder op zijn eigen manier en als het een sport wordt dan zijn spelregels tot standaard verheven zodat iedereen zich aan dezelfde regels houdt. In de periode 1840-1960 werd ook het werk steeds meer binnen strakke kaders en regels georganiseerd. De laatste decennia, laten we zeggen vanaf 1980, ontstaat sportvernieuwing vooral in leefstijlsporten. Beoefenaren beginnen zich met het veranderen van sport en met het bedenken van nieuwe sporten af te zetten tegen de regulering in de sport. Deze behoefte van mensen aan minder regels en gedoe van bovenaf is een brede maatschappelijke ontwikkeling die dus ook in de sport te zien is. In de moderne leefstijlsporten voltrekken de veranderprocessen zich snel waarmee zij vooruitlopen op veranderprocessen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Dat geeft de mogelijkheid om nu al in de toekomst van cultuurverandering in het werk te kijken. 

   

Leefstijlsport snowboarden
Een mooi voorbeeld van het proces van sportificatie van een leefstijlsport is snowboarden. In de 90-er jaren kwam deze sport opzetten waarbij de traditionele skiërs zich behoorlijk negatief uitlieten over die sporters met hun afwijkende kleding, taal en sportbeleving. De snowboarders zelf waren op zoek naar een eigen identiteit in wintersport en zetten zich af tegen organisatie en regelgeving. Voor hen zou de sport moeten gaan over plezier en jezelf zijn. In weerwil van misschien de pioniers van het snowboarden heeft deze tak van sport zich in slechts 25 jaar opgewerkt naar een Olympische sport waarmee de beoefenaren zelfs hun brood kunnen verdienen. De pioniers hebben de weg bereid voor miljoenen mensen die nu met snowboarden op een andere manier van berghellingen en sneeuw kunnen genieten.

   

Jouw werk sportificeren
Jij kunt in je werk pionier zijn in het vernieuwen van de gevestigde manier van werken. Net zoals de snowboarders hoef je geen nieuwe berg op te zoeken en voor jezelf te beginnen. Nee, het is mogelijk om in je huidige werk veranderingen door te voeren om het werk voor jou leuker en effectiever te maken. Je blijft eigenlijk nog steeds hetzelfde doen als alle andere skiërs (lift in, sneeuwbril op, berg af) maar toch net even anders. Omdat het kan en omdat het meer voldoening geeft. Kenmerken van sportificatie van werk zijn:- Doen en deelnemen in plaats van eerst plannen maken en besluitvorming daarover.- Sociale innovatie: anders met elkaar omgaan.- Toewijding om die nieuwe identiteit te vinden en te koesteren.- Met nadruk op plezier, betrokkenheid, zelfactualisatie en voldoening. 

   

Werk  is ook sport of spel
Denk je dat dit in jouw werk mogelijk is? Business-ballgame denkt van wel. Zolang twee bedrijven in dezelfde branche een compleet verschillende cultuur en ook werkwijze kunnen hanteren om dezelfde doelen te halen, dan kunnen we toch niet anders concluderen dan dat het werk ook niet meer is dan een set regels die mensen in de loop van de tijd met elkaar hebben afgesproken. Daar mensen gewoontedieren zijn is het beklemmende van die werkregels, dat degenen die ze bedacht hebben allang niet meer bij het bedrijf werkzaam zijn. Niemand komt op het idee ‘laten we het eens anders proberen’. Misschien juist omdat we het werk zo serieus nemen en belangrijk vinden dat we niet op het idee komen om te bedenken hoe het anders zou kunnen. De aanpak Steeds Beter Worden jaagt die verbeterkansen aan met sportificatie van werk. Vernieuwen door eerst te veranderen, je eigen unieke manier te bedenken, en dan pas het resultaat beoordelen op aspecten die voor jou belangrijk zijn (werkplezier, effectiviteit, samenwerken, voldoening, etc).

   

Anders kijken
Bedenk een aantal aspecten van je werk waarin je je werk  anders zou kunnen aanpakken! Zeker weten dat je hier tot interessante veranderingen zou kunnen komen. De vraag is: hoe ver kun je je brein openzetten voor het alleen al denken aan veranderen. Want reken maar dat je brein je het liefst op je plek houdt en jou niet wil laten veranderen. Samen met de inflexibiliteit van een organisatie is dat een gouden twee-eenheid voor de status quo. De creativiteit van een mens bloeit pas op als er juist stevige kaders rondom een kans worden geplaatst. Voorbeeld: ‘Noem tien verbeterkansen in de organisatie’ is voor veel mensen lastiger dan ‘Noem tien manieren om een klant die zich meldt aan de balie te verwelkomen’. De kaders die Business-ballgame gebruikt in het proces van sportificatie van werk zijn de kaders die de hiërarchische lagen directie en leidinggevende stellen. Zij bepalen binnen welke scope de medewerkers kunnen gaan sportificeren. De sportificatie van het werk kun je dan zien als het proces waarbij de medewerker iets op zijn eigen manier toevoegt of verandert aan het werk. Net zoals de snowboarders ten opzichte van de alpineskiërs. 

   

Vernieuwen
De snowboarders gingen niet op een andere berg skiën, dat zou ook veel teveel geld en inspanning gevraagd hebben om liften en andere voorzieningen aan te brengen. Ook medewerkers in een organisatie hoeven de organisatie niet uit om veranderingen door te voeren. De aanpak Steeds Beter Worden biedt houvast om in vier stappen het proces van sportificatie van werk te doorlopen. Het begint met het onderwerp van verandering dat door directie en leidinggevende wordt aangereikt.  Dat lijkt tegenstrijdig met sportificatie waar vernieuwende sporters zich afzetten tegen de gevestigde orde maar om diverse redenen past deze manier in sportificatie van werk wel in het bedrijfsleven. Drie van de redenen zijn:- Sportificatie van werk is op deze manier geen geïsoleerd proces van enkele mensen die zich tegen de gebruiken en werkprocessen van eigen organisatie keren.- Sportificatie van werk geeft direct verbinding tussen alle hiërarchische lagen in de organisatie.- De creativiteit van de medewerkers wordt optimaal aangezet als zij mogen vernieuwen in een gekaderd gebied. 

   

Het veranderproces
Zodra de aftrap is gegeven kunnen medewerkers in actie komen. Het gaat niet om het slagen van ieder los veranderidee. Het gaat om de verkenning van verandering en de beweging die het bij de medewerkers op gang kan brengen.- Fase 1: iedereen bedenkt een verandering waar hij of zij positieve effecten van verwacht.- Fase 2: de verandering wordt verkend in het dagelijkse werk.- Fase 3: het team of afdeling kiest de meest waardevolle ideeën en gaat deze verder verbeteren.- Fase 4: de succesvolle veranderingen worden gekozen en doorgevoerd in het dagelijks werk.

    

Nieuw organiseren
Waar kunnen meerdere ronden van sportificatie van werk op uitkomen? Als medewerkers echt doorlopend ruimte krijgen om te bouwen aan hun unieke plek in de organisatie, aan effectiever samenwerken en groei van de organisatie? Dan is het is mogelijk om op een geheel nieuwe manier van organiseren uit te komen. Voor Business-ballgame kan het ontwikkelprogramma doorgroeien naar nieuw organiseren. Nieuw organiseren is een kijk op organiseren waarbij mensen in een organisatie als professionals in gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken en er geen waarde meer ontleend wordt aan de macht vanuit hiërarchische posities. Voor organisaties die op termijn het hiërarchische model willen verlaten is de aanpak Steeds Beter Worden en sportificatie van werk een ideale manier van geleidelijke doorvoering van deze 21e eeuwse inzichten.

   

Nieuwe Olympische klasse
Als nieuwe sporten kunnen ontstaan doordat een paar pioniers twee voeten op één ski zetten, dan moeten we toch met 30 of 100 of 1000 mensen in één organisatie met elkaar nieuwe afspraken kunnen maken over meer effectiviteit en werkplezier? Als het antwoord ja is, ga dan niet proberen zonder in beweging te komen die nieuwe afspraken te maken maar ga sportificeren. Start gewoon door te laten zien dat het op een andere manier ook kan, leuker is en betere resultaten oplevert. Als iedereen meedoet groeit jullie manier van werken uit tot een nieuwe Olympische klasse met allemaal winnaars in de organisaties die meedoen. 

Opleiding topsporters

Opleiding topsporters in Sportificatie van werk

Via Athletes4Business leidt Business-ballgame topsporters op om hun sportervaringen in te zetten in verandertrajecten van organisaties.

   

Topsporters vertellen over hun Pijlers van succes in sport en werk
Athletes4Business traint topsporter om hun eigen pijlers van succes in sport en werk te ontdekken en te presenteren in het bedrijfsleven. De topsporter kan in zijn eigen tijd zijn sportervaringen opvoeren in één van de online modules in de Academy. Het persoonlijke verhaal van de topsporter wordt versterkt met elementen van de aanpak Steeds Beter Worden. Hierdoor krijgt het programma van de topsporter (fysieke training, presentatie, business training) een verdieping die bij bedrijven de juiste snaar raakt om de volgende dag in het dagelijks werk met een verandering te starten of door te gaan.

    

Voor iedereen in het bedrijfsleven
Iedereen in het bedrijfsleven zou een presentatie of training van een topsporter moeten kunnen meemaken. Laten we dat niet voorbehouden laten aan managers en directeuren. Met onze scherpe prijsstelling en programma's die echt een bedoelde verandering in het werk veroorzaken, is een presentatie of training van een topsporter voor iedere afdeling binnen bereik.

   

Masterclass Sportificatie van werk
Topsporters geven een Masterclass Sportificatie van werk. Tegenstellingen en overeenkomsten tussen sport en werk worden op een persoonlijke manier toegelicht door de topsporter, verrijkt met zijn eigen ervaringen. Doordat de verhalen verpakt worden in de aanpak Steeds Beter Worden, zijn de deelnemers tijdens de presentatie, workshop of training klaar met hun warming-up voor het doorvoeren van veranderingen in hun werk.

   

Al vanaf Eur 350
Maak gebruik van deze unieke kans om op jouw afdeling een topsporter uit te nodigen in het kader van het versnellen van een veranderproces in jouw organisatie. 
 

20140827_173341