Bordspel Steeds Beter Worden

Businessgaming

Business gaming

Leren kan op vele manieren en spelen is een zeer goede maar nog niet breed doorgevoerde manier van verbeteren in organisaties. Business-ballgame heeft een uniek programma voor ontdekken, leren en verbeteren in het dagelijks werk. Zo'n verbeterprogramma kan ondersteund worden met Gamification. Enkele vormen van spelen:

   

Spelen
Kinderen spelen een vrij spel waarbij spelregels ter plekke worden bedacht en verworpen en het doel doorlopend kan veranderen. Als we spelen leren we, vrij van moeten, vrij van oordelen en fouten mogen gemaakt worden. We kunnen in een spel de wereld helemaal naar onze hand zetten.

  

Gamen
Een game is een activiteit die spelers voor de lol doen met als doel te spelen en/of te winnen. Door de game designer zijn zowel het speelveld als de mogelijkheden van de spelers vooraf precies bepaald. Niemand kan bijvoorbeeld over een muur springen als dat niet expliciet toegestaan is in de game. Er zijn geen spelregels die spelers moeten onthouden: niemand kan iets doen wat niet geoorloofd is. De game designer heeft alle mogelijkheden vooraf vastgelegd.

  

Serious gaming
Serious gaming is een spel in een ontspannen setting maar met een serieus doel. Als meerdere teams tegen elkaar spelen kan het ene team van het andere winnen. Een serious game kan ook door één team gespeeld worden. Veel gebruikte leerdoelen zijn: samenwerken, besluitvorming, handelen onder druk, communicatie, etc. Speldoelen kunnen variëren van toewerken naar een vastomlijnd doel tot spelen om gedrag naar boven te laten komen en daarmee om te gaan. Veel organisaties doen serious gaming voor het versnellen van leren. 

  

Simuleren
Een simulatie is bedoeld om een realistische situatie te scheppen waarin spelers een opdracht zo goed mogelijk uitvoeren. Denk aan een rijsimulator. Een simulatie kun je als speler eigenlijk niet winnen. De best mogelijke prestatie is foutloos werken. Het doel van een spelsimulatie in het bedrijfsleven is om een werkproces en de interactie tussen de spelers door een gereguleerd spel uit te vergroten en het leerproces te stimuleren. 

  

Gamificeren
Bij gamification wordt de werkelijkheid veranderd. Door elementen van gaming toe te voegen aan bijvoorbeeld de werksituatie wordt een dimensie aan het werk toegevoegd. Het doel kan zijn leren, hogere productie, meer plezier of een combinatie van doelen.

  

Steeds Beter Worden van Business-ballgame
De kern van de aanpak Steeds Beter Worden is het creëren van een omgeving om in te ontdekken, leren, verbeteren en borgen in de organisatie. Onbenutte capaciteit van medewerkers komt aan de oppervlakte en is direct in te zetten omdat de medewerkers er zelf mee komen. Ze verbeteren hun persoonlijke kwaliteiten op die aspecten waar zij aan toe zijn, en altijd met de bedoeling bij te dragen aan de organisatieontwikkeling. Deze instrumenten heeft Business-ballgame beschikbaar ter ondersteuning van een verbetertraject.

 • Introductie: energieke presentatie om inspiratie voor anders veranderen op te doen 
 • Training: een bordspel om de aanpak te zien en te ervaren of een actieve workshop met balspellen om de aanpak te beleven
 • Veranderen in het werk: niet meer dan tweewekelijkse meetings op het werk in een maandabonnement met vaste kosten per medewerker: voor toepassing van de aanpak zijn geen trainingen nodig (spelregels maken deelnemers zelf)  
 • Tools: een kaartspel voor het bedenken en kiezen van spelregels voor gamification van werk, en een online game in het dagelijks werk om onderlinge verbinding, energie en transparantie tot stand te brengen tussen mensen in de organisatie op het specifieke onderwerp van verandering. De game wordt gespeeld met de gekozen elementen van het dagelijks werk.  

Online game in het dagelijks werk

Online game in het dagelijks werk

Online gaming in het dagelijks werk, kan dat werken?
Jazeker! De opdrachten die de medewerkers zichzelf geven om op hun eigen manier een bijdrage aan de organisatieontwikkeling te doen worden IN het dagelijkse werk uitgevoerd. Hierdoor is er geen verlies aan productiviteit of focus op de taken. De online game faciliteert onderlinge communicatie om de energie hoog te houden, in actie te blijven op de gekozen verbeterpunten én het geeft transparant weer waar iedereen mee bezig is.   

       

online game in het dagelijks werk

  

Waarom een online game?

 • Het mooie van de online game is dat medewerkers hun persoonlijk verbeteridee zelf doorontwikkelen van experiment, naar teamverbetering, naar organisatieverandering.
 • De tool ondersteunt onderlinge communicatie, specifiek op het onderwerp dat in de aandacht staat om te veranderen.
 • Directielid, leidinggevende en medewerkers komen in verbinding met elkaar (als deze rollen in de organisatie allemaal meedoen) en ieder draagt bij in zijn eigen rol in de organisatie.
 • De doelen van de directie worden door leidinggevenden vertaald naar thema's om aan te werken en door medewerkers in acties omgezet. Die acties vormen de bron van organisatieverbetering en realisatie van doelen, waarmee de cirkel rond is. Iedereen komt in zijn kracht in organisatieverbetering.
 • De game levert vele overzichten zoals welke acties worden op dit moment uitgevoerd op welke doelen en thema's die door directie en leidinggevenden zijn gekozen. 
 • Medewerkers zien alle acties die worden uitgevoerd door henzelf en de collega's wat goede interactie over activiteiten in de organisatie stimuleert.   

     

Wil je de online game gaan gebruiken in jouw organisatie?
Stuur even een berichtje en we bespreken hoe we deze krachtige en laagdrempelige tool in jouw organisatie zullen introduceren.

  

Business-ballgame

info@business-ballgame.nl

06-41118327

 

JOIN THE GAME


JOIN THE GAME - Gratis ebook 

 

Doe mee op Business-ballgame

Meld je aan en ontvang gratis het e-book
"Introductie Gamification van werk"
(35 pagina's)

Werken is (be)leven gaat over:

 • De aanpak Steeds Beter Worden (van idee tot organisatieverbetering)  
 • Gamification van werk (energie en focus in gezamenlijk veranderen)
 • Nieuwe speelvelden (op weg naar een nieuw besturingsmodel)

Onze producten en diensten

Overzicht van onze producten en diensten

  

Missie van Business-ballgame

Effectiviteit en werkplezier verhogen
in organisaties die opgegroeid zijn met een focus op efficiënte processen
en die nu de onbenutte capaciteit van hun mensen willen ontdekken en inzetten
maar nog niet weten hoe dat helemaal op eigen kracht te bereiken.

         

Is dit ook iets voor jouw werkomgeving / organisatie?

   

Ik wil meteen van start. Wat is de snelste manier?

Koop de set Gamificationkaarten inclusief handleiding en mogelijkheid om ons vragen te stellen om in jouw werk van start te kunnen! 

    

Dit is zeker iets voor onze organisatie. Is het mogelijk om in een presentatie meer te weten te komen over dit actiegerichte verbeterprogramma?

Dat kan zeker! Vraag meer informatie via 'Contact' in de navigatie van de website.

   

Ik wil het graag met mijn team beleven. Kunnen we in een workshop een soort aftrap doen voor een eigen 'sociale innovatie'-programma?

Er zijn workshops van 2 uur tot 8 uur. We bespreken jullie uitdaging vooraf goed door en reken er maar op dat het team direct na de workshop in actie is. Alle fasen hebben we in de workshop al doorlopen en beleefd. 

    

We willen graag een programma van drie maanden met begeleiding. Hoe concreet kunnen we doelstellingen afspreken?

We spreken heel concrete doelstellingen af tot op het niveau van KPI's. Maar, ... de aandacht en controlemechanismen zitten minder bij 'resultaten' en meer bij 'handelingen / in actie zijn'. Want als medewerkers in actie zijn en die acties worden gedurende een ronde steeds concreter en doelgerichter, dan komen er prima resultaten uit.

 

Nou, kan het ook iets innovatiever?

Jazeker! In deze website zit een complete gameomgeving om met ieder zakelijk onderwerp met teams en hele organisaties IN HET DAGELIJKS WERK te innoveren op weg naar meer plezier en effectiviteit in het werk.

   

Nog andere producten en diensten?

Business-ballgame begeleidt topsporters die interessanter willen worden voor het bedrijfsleven. Kijk bij Sportification (item in de navigatie van deze website) en op de website van onze partner www.athletes4business.com

Bordspel
Steeds Beter Worden

Bordspel Steeds Beter Worden

De twaalf stappen van de aanpak Steeds Beter Worden zijn ook in een bordspel te verkrijgen. Door met een team het bordspel te spelen raakt iedereen vertrouwd met de stappen in het proces. 

   

boardgame

  

Van wild idee tot doorgevoerde organisatieverbetering
Met het spelregelboekje plus de tips and trics leren de deelnemers spelenderwijs om een 'wild idee' door en langs alle obstakels van de organisatie te loodsen tot doorgevoerde verandering in de organisatie. Tenminste, als het team het idee voldoende positieve reacties geeft en het op het cruciale moment niet weggestemd wordt.

  

Spelen met de daadwerkelijke uitdagingen van de organisatie
Het bordspel is zo opgezet dat een afdeling van een organisatie het spel speelt met hun actuele bedrijfsuitdagingen. Diverse kansen worden hiermee benut:

 • het gesprek over problemen en uitdagingen van de afdeling en de organisatie wordt doorlopend gevoerd
 • echt vernieuwende ideeën durven genoemd te worden omdat het veranderen in spelvorm wordt gespeeld
 • deelnemers leren elkaar op een andere manier kennen in het spreken over veranderen en bedenken en reageren op ideeën 
 • veel van de verzonnen verbeteringen worden later in het werk daadwerkelijk doorgevoerd (met of zonder de ondersteuning van de online game van Business-ballgame).

   

Speel het spel bij de kick-off van een verandertraject
Door het hoge realiteitsgehalte van de game kan dit bordspel een prima spelelement zijn bij de aftrap van een project of veranderslag in de organisatie.

  

Bestel nu het bordspel
Ontdek met dit bordspel hoe in één uur in ieder bedrijf vernieuwend organiseren ingevoerd kan worden. 

  
Stuur even een berichtje en het bordspel komt jouw kant op voor Eur 39,95 plus Eur 3,95 verzendkosten.

    

Business-ballgame

info@business-ballgame.nl

06-41118327

20140827_173341